LifeTech Modern och säker Den digitala arbetsplatsen
LifeTech
IT för Life Science
Modern och säker
Vi hjälper dig
Den digitala arbetsplatsen
Tjänster för framtiden

LifeTech

Den digitala revolutionen bryter mark inom både läkemedelsbranschen och bioteknik. Dessa förändringar minskar inte enbart kostnader och ökar vinstmarginaler – de förbättrar också livskvaliteten för människor och räddar liv.

Ökade möjligheter för automatisering och  digitalisering har lett till framväxten av digitala tjänster anpassade för Life Science – någonting vi på Further kallar LifeTech. 

LifeTech står för Life Science Technology och är ett samlingsnamn för våra IT-lösningar som stödjer produktivitet, digital  innovation  och  regelefterlevnad  inom Life Science.

pexels-chokniti-khongchum-2280547_3

Hur kan vi hjälpa dig?

Further har stor erfarenhet av IT-lösningar för Life Science. Vi jobbar idag med allt från tillverkare av läkemedel till konsultbolag, innovatörer och utvecklare.

Baserat på vår erfarenhet har vi skapat ett ramverk för att utvärdera och implementera LifeTech-lösningar genom agila arbetssätt.

Vi stöttar våra kunder vid utveckling av LifeTech-lösningar med utvärdering  och val av lösning,  strategi implementation samt test och kvalitetssäkring.
 
Vi hjälper även till med due diligence, use cases och användarupplevelse.