Hur kan vi hjälpa till?

Vi hjälper våra kunder att förbättra människors livskvalitet genom att erbjuda IT-lösningar som underlättar att bedriva forskning, utveckla läkemedel och andra produkter i en innovativ men pålitlig digital miljö.

Vi arbetar nära ditt team för att ta fram anpassade lösningar på just era utmaningar. Tillsammans kan vi reducera risker, kostnader och marknadsledtider samtidigt som vi ger er tillgång till nya tekniska möjligheter.

Våra IT-tjänster för Life Science samlar vi inom vårt verksamhetsområde LifeTech. Genom att arbeta sida vid sida med våra kunder genom hela värdekedjan får vi en direkt förståelse av de utmaningar de står inför. Vi vill lyckas i varje partnerskap och eftersträvar alltid hög kvalitet, transparens, kontinuitet och hållbarhet.

I en komplex värld där tekniken driver fram konstant förändring är det nödvändigt att arbeta med rätt människor. Vid rätt tidpunkt. Och på rätt sätt.

Det är här vi behövs.

Våra Tjänster

Den digitala arbetsplatsen


Nya idéer för framtidens arbetsplats med kompletta lösningar baserade på intelligent applicering av den senaste digitala tekniken.

Vi hjälper er navigera i app-djungeln och hitta de lösningar som både passar era behov och regulatoriska krav. Det blir inte bara effektivare med digital teknik, det blir roligare också när kraften kan läggas på innovation istället för administration och förvaltning.

Gap-analys informationssäkerhet


Vi hjälper er med en analys av nuläge med förslag på förändringar för att modernisera er IT-miljö och reducera operationella risker.

Vår analys av er informationssäkerhet baseras på etablerade standarder, erfarenhet och good practise. Vi går igenom, upprättar och förbättrar kontrolldokument för ert kvalitetssystem.

Modern och säker i en digital värld.

Slipp servern med IT som tjänst


Software as a Service (SaaS) – anpassade IT-tjänster för Life Science. Vi erbjuder lösningar för kommunikation, dokumenthantering, kvalitetssystem och samarbete med extern part.

Hör av dig så berättar vi mer om våra Digitala tjänster on demand

Effektiva datarum


Vi leverar lösningar för effektiva och säkra datarum, för ert styrelsearbete, inspektioner eller due diligence.

Effektiva datarum ger er möjlighet att sammarbeta med sinnesro., trygg med att varje deltagare bara får tillgång till avsedd information.

GDPR & Dataskydd


Rådgivning och konkret stöd för att efterleva GDPR, både rent tekniskt men också genom att anpassa era processer så att det blir lätt att göra rätt.

Målsättningen är att på ett kontrollerat sätt, anpassat till era förutsättningar, reducera operationella risker kopplade till dataskydd.

Dataskydd som tjänst helt enkelt.

Teknisk informationssäkerhet


Vi erbjuder säkerhetstjänster för att undvika och hantera attacker som RansomWare och dataförlust. Vi hjälper er säkra den gyllene nyckeln i en digital värld – era digitala identiteter.

Slipp oroa er över om er högkänsliga information är säker. Låt oss hjälpa er få uppleva känslan av säkerhet - var ni än är.